شماره حساب های هیدا دکور

شما میتوانید هزینه سفارش خود را مستقیما به شماره حساب یا شماره کارت ما واریز کنید.

پس از انتخاب محصول و افزودن آن به سبد خرید، در صفحه تسویه حساب و پرداخت هزینه، گزینه کارت به کارت را انتخاب کنید و شماره پیگیری فیش واریز به حساب را در قسمت «توضیحات سفارش» بنویسید. یا پس از ثبت سفارش و مشاهده شماره حساب ها، هزینه سفارش را واریز کرده و تصویر رسید واریز را به واتساپ شماره های موجود در قسمت تماس با ما ارسال کنید.

 

نام صاحب حسابنام بانکشماره کارتشماره حسابشماره شبا
مرتضی حسن سلطانی سردرودبانک مهر60637311145993102018700109204531IR710600201870010920453001
مرتضی حسن سلطانی سردرودبانک ملی60379972998934050338079911007IR260170000000338079911007